Thứ Sáu, Tháng Tám 18, 2017
Tags Posts tagged with "hoàng sa tộc"

Tag: hoàng sa tộc

Bản sao tờ lệnh khẳng định chủ quyền Hoàng Sa tộc họ Đặng ở Lý Sơn đã hiến tặng cho Nhà nước. Suốt chiều dài...