Thứ Bảy, Tháng Tám 19, 2017
Tags Posts tagged with "hành lý sơn đạt năng suất cao"

Tag: hành lý sơn đạt năng suất cao

Sản lượng thu hoạch của vụ năm nay đạt từ 700-800 kg/sào (500m2/sào) - đây là lần đầu tiên người trồng hành ở huyện...