Home Tags Hải sản an toàn lý sơn

Tag: hải sản an toàn lý sơn

Quảng Ngãi chỉ đạo về xác nhận hải sản an toàn...

Ngày 6-5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo cho UBND các huyện, thành phố cùng các sở ngành của tỉnh về việc...