Thứ Bảy, Tháng Tám 19, 2017
Tags Posts tagged with "gỏi bồng bồng lý sơn"

Tag: gỏi bồng bồng lý sơn

Mỗi năm, rau bòng bòng chỉ sinh trưởng từ tháng 2-4 âm lịch. Bởi vậy mà đến Lý Sơn những tháng này, du khách...