Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2017
Tags Posts tagged with "đưa hàng tết ra đảo lý sơn"

Tag: đưa hàng tết ra đảo lý sơn

Biển động kéo dài liên tục trong thời gian quan đã ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển hàng hóa Tết ra phục...