Thứ Sáu, Tháng Tám 18, 2017
Tags Posts tagged with "đổi giấy phép lái xe tại chỗ tại lý sơn"

Tag: đổi giấy phép lái xe tại chỗ tại lý sơn

Lý Sơn là huyện đảo đầu tiên trên toàn quốc thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe lưu động và người dân chỉ...