Thứ Sáu, Tháng Tám 18, 2017
Tags Posts tagged with "đô thị biển lý sơn"

Tag: đô thị biển lý sơn

Để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đảo mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh, trở thành đô thị...

Xây dựng Lý Sơn trở thành huyện đảo mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng  trong đó có việc đưa Lý Sơn trở...