Thứ Ba, Tháng Tám 22, 2017
Tags Posts tagged with "di tích văn hoá lý sơn xuống cấp"

Tag: di tích văn hoá lý sơn xuống cấp

Nhiều di tích văn hóa ở Lý Sơn xuống cấp

Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là nơi có trên 50 di tích văn hóa, trong đó có những di tích rất có...