Home Tags Đêm diễn nghệ thuật CNVCLĐ huyện Lý Sơn

Tag: Đêm diễn nghệ thuật CNVCLĐ huyện Lý Sơn

Đêm diễn nghệ thuật CNVCLĐ huyện Lý Sơn năm 2016

Chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2016) và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc...