Home Tags đào tạo nghề ở lý sơn

Tag: đào tạo nghề ở lý sơn

Lý Sơn có trên 800 lao động được đào tạo nghề...

Từ năm 2012 đến nay, huyện Lý Sơn đã có trên 600 ngư dân được đào tạo lớp thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá...