Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2017
Tags Posts tagged with "chi 18 tỉ quy hoạch lý sơn"

Tag: chi 18 tỉ quy hoạch lý sơn

Phê duyệt dự toán chi gần 18 tỷ đồng quy hoạch...

Tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự toán chi gần 18 tỷ đồng quy hoạch xây dựng huyện đảo Lý Sơn đến năm 2025 theo...