Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2017
Tags Posts tagged with "cây tỏi lý sơn"

Tag: cây tỏi lý sơn

Những vấn đề đặt ra trong việc phát triển nông nghiệp...

Cùng với phát triển kinh tế biển và du lịch, huyện đảo Lý Sơn đang tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo...