Home Tags Cano chạy quá tốc độ ở lý sơn

Tag: cano chạy quá tốc độ ở lý sơn

Chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, chạy ca nô quá...

Với việc tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động vận tải khách bằng ca nô, tỉnh Quảng Ngãi đang hướng đến đảm...