Ngày hội sống xanh ở đảo Lý Sơn

Nâng cấp trung tâm y tế ở Lý Sơn