Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai; quản lý đầu tư, xây dựng trên địa bàn huyện Lý Sơn.
Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra các nội dung công tác quản lý đất đai; quản lý đầu tư, xây dựng trên địa bàn huyện Lý Sơn từ năm 2013 đến ngày 10/10/2016, theo Kế hoạch đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt.

Theo VTV

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung của bạn!
Nhập tên của bạn