Lang thang Lý Sơn phần 2

0
130

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá Đảo Lý Sơn trong những ngày ngắn ngủi còn lại ở Đảo.

Cổng xuống Chùa Hang
Tự sướng bên đồng Hành Tím

 

 

Bác tài chở chúng tôi bằng xe ba gác

 

 

 

 

 

 

 

Tác nghiệp mọi lúc mọi nơi

 

 

Tượng phật trước chùa hang